4º Encontro sobre jogos e mobile learning

Fecha: 
05/05/2018
Fecha de finalización: 
05/05/2018

González Rodero, L. and others (2018). Educational benefits of serious games in the context of a H2020 research Project about bullying and safe use of the Internet. 4º Encontro sobre jogos e mobile learning. Facultade de Psicología e de Ciencias da Educaçao da Universidade da Coimbra, Portugal, no día 5 de maio de 2018.