Alejandro Da Jandra e o Transpersonal Galego: Reflexións ou carón dun eu lírico en proceso de descomposición expreado dun xeito oteriano