Eleito presidente da Rede Mundial de Projectos Educativos para Maiores de 50 anos (Ripe+50)